STT Số kí hiệu Trích yếu File đính kèm Gửi góp ý
1 205/DAGT-KH Góp ý dự thảo QĐ quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh KH. (0 góp ý)

Từ 18/03/2020

Đến 30/03/2020

2 1-1.1 Lấy ý kiến công chức, viên chức và người lao động trong Ban về nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban. (0 góp ý)

Từ 22/03/2020

Đến 29/04/2020

3 LVII-5-5.2 CCHC Lấy ý kiến toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Ban về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ của Ban. (0 góp ý)

Từ 02/11/2019

Đến 15/12/2019

4 LVII-5-5.2 CCHC Lấy ý kiến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong Ban đối với việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Chi trả lương. (0 góp ý)

Từ 03/11/2019

Đến 15/12/2019

5 LVII-4-4.4 CCHC Lấy ý kiến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong Ban về việc sửa đổi, bổ sung Quy định đánh giá, phân loại viên chức và người lao động nội bộ Ban. (0 góp ý)

Từ 03/11/2019

Đến 15/12/2019

6 LVI-5-5.2 CCHC Lấy ý kiến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong Ban về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Thi đua, khen thưởng. Tuy nhiện, phòng KHTH tham mưu LĐB để lại chờ Quy chế Thi đua, khen thưởng của tỉnh ban hành, Ban sẽ triển khai thực hiện. (0 góp ý)

Từ 03/11/2019

Đến 15/12/2019

7 LVII- 1-1.2 CCHC Lấy ý kiến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong Ban về việc sử đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa Ban với các cơ quan, tổ chức có liên quan. (0 góp ý)

Từ 24/03/2020

Đến 15/04/2020

8 Văn bản số 806/DAGT-KH ngày 16/10&#x Góp ý dự thảo Quy chế phối hợp giữa Ban QLDA đầu tư xây dựng các CT Giao thông Khánh Hoà với các cơ quan, đơn vị liên quan. (0 góp ý)

Từ 15/10/2020

Đến 29/10/2020

9 667/DAGT-KH Góp ý dư thảo Kế hoach xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên đia bàn tỉnh Khánh Hòa (giai đoan 2021 - 2025). (0 góp ý)

Từ 07/10/2021

Đến 10/10/2021

10 529/DAGT-KH Tham gia hoàn thiên dự thảo Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. (0 góp ý)

Từ 05/08/2021

Đến 19/08/2021

11 679/DAGT Tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19". (0 góp ý)

Từ 10/10/2021

Đến 11/10/2021

12 2632/STTTT-CNTTBCVT Sở TTTT Khánh Hòa có văn bản số 2632/STTTT-CNTTBCVT ngày 14/10/2021 về việc lấy ý kiến góp ý Quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Hệ thống GIS Khánh Hòa. (0 góp ý)

Từ 13/10/2021

Đến 17/10/2021

13 2582/SNV-TĐKT; 704/DAGT-KH Theo Công văn số 2582/SNV-TĐKT ngày 18/10/2021 của Sở Nội vụ Khánh Hòa, Ban đã lấy ý kiến của CCVC và người lao động và thống nhất ý kiến với dự thảo. (0 góp ý)

Từ 17/10/2021

Đến 18/10/2021

Giới thiệu

Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của Lãnh đạo Ban

TIỂU SỬ  TÓM TẮT LÃNH ĐẠO BAN Họ và tên lãnh đạo Chức vụ Đặng Hữu Tài Giám đốc Phạm Văn Hòa Phó Giám đốc     1. Ông Đặng Hữu Tài - Giám đốc 1.1 Tiểu sử tóm tắt:  - Từ tháng 9/1993 đến tháng...

hotline

logo lich lam viec cua ban

logo hinh anh hoat dong v5

Untitled 2

CSDLVBPL.png (29 KB)

CSDLVBPL

cchc1

cai-cach-hanh-chinh.png (83 KB)

DVCQG

Quydinhhanhchinh

mua-sam-cong.png (67 KB)

nhac-viec.png (218 KB)

ckns.jpg (29 KB)

mail-cong-vu.png (36 KB)

kntc.png

lay y kien gop y

dvkb.png (187 KB)

hoidapr.png (187 KB)

TTHCM

Hoa Binh

Lịch Làm việc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây