Triển khai học tập và thực hiện chuyên đề năm 2020

Chủ nhật - 01/03/2020 03:18
Nhằm triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 156-KH/TU ngày 12/12/2019 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về học tập và thực hiện chuyên đề năm 2020"Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 120/KH-DAGT ngày 25/02/2020 ...
NQTW
NQTW
Nhằm triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 156-KH/TU ngày 12/12/2019 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về học tập và thực hiện chuyên đề năm 2020"Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 120/KH-DAGT ngày 25/02/2020 nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Ban; thực hiện tốt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; phát hiện, lựa chọn và biểu dương gương điển hình tiên tiến trong Ban, góp phần xây dựng cơ quan, Chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện theo Kế hoạch số 156-KH/TU ngày 12/12/2019 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về học tập và thực hiện chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Công văn số 1369/UBND-KH ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai học tập và thực hiện chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 120/KH-DAGT ngày 25/02/2020 về việc triển khai học tập và thực hiện chuyên đề năm 2020" Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", trong đó gồm có 06 nội dung cần triển khai tuyên truyền và học tập, cụ thể:

+ Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 409/KH-DAGT ngày 27/5/2019 về việc triển khai Chỉ thị của Tỉnh ủy về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; rà soát các nội dung của kế hoạch còn tồn tại năm 2019 để giải quyết dứt điểm trong năm 2020. Kết quả thực hiện là cơ sở để đánh giá, xếp loại cá nhân công chức, viên chức, người lao động hoặc đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.
+ Tuyên truyền, phổ biến các Kế hoạch, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
+ Quán triệt đến toàn thể cán bộ Ban việc thực hiện Quy định Văn hóa công vụ nội bộ Ban đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của đảng viên trong Chi bộ Ban theo Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đang viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.
+ Phát động phong trào thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý tài sản công theo tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm túc quyết định số 309/QĐ-DAGT ngày 11/4/2019 về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; Quyết định số 24/QĐ-DAGT ngày 09/01/2020 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ Ban để thực hiện chi thường xuyên đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm theo đúng quy định và định mức của nhà nước.      
+ Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 9499/KH-UBND ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Kế hoạch số 698/KH-DAGT ngày 03/10/2019 về kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực tham nhũng trong hoạt động công vụ của Ban.
+ Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Công văn số 2642/SNV-BTĐKT ngày 22/11/2019 về việc tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2020.
+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập (02/9/1945 - 02/9/2020).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu

Giới thiệu về Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông

1.Vị trí pháp lý: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa tiền thân là Ban quản lý dự án các Công trình Trọng điểm được thành lập theo Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 09/7/2002 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Tháng 12/2016, UBND tình Khánh Hòa  ban hành Quyết định...

hotline

logo lich lam viec cua ban

logo hinh anh hoat dong v5

Untitled 2

CSDLVBPL.png (29 KB)

CSDLVBPL

cchc1

cai-cach-hanh-chinh.png (83 KB)

DVCQG

Quydinhhanhchinh

mua-sam-cong.png (67 KB)

nhac-viec.png (218 KB)

ckns.jpg (29 KB)

mail-cong-vu.png (36 KB)

kntc.png

lay y kien gop y

dvkb.png (187 KB)

hoidapr.png (187 KB)

TTHCM

Hoa Binh

Lịch Làm việc

Liên Kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây