Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của Lãnh đạo Ban

TIỂU SỬ  TÓM TẮT LÃNH ĐẠO BAN

Họ và tên lãnh đạo Chức vụ
Đặng Hữu Tài Giám đốc
Phạm Văn Hòa Phó Giám đốc
 
 

1. Ông Đặng Hữu Tài - Giám đốc

1.1 Tiểu sử tóm tắt: 

- Từ tháng 9/1993 đến tháng 6/1999: Cán bộ Phòng Quản lý đô thị - thành phố Nha Trang.
Từ 01/7/1999 đến tháng 10/2009: Cán bộ Ban QLDA các Công trình xây dựng thành phố Nha Trang.
- Từ tháng 11/2009 đến tháng 8/2011: Phó Giám đốc Ban QLDA các Công trình xây dựng thành phố Nha Trang.

Từ tháng 8/2011 đến tháng 12/2016: Phó Giám đốc Ban QLDA các Công trình Trọng điểm tỉnh Khánh Hòa.
Từ ngày 01/01/2017 đến 30/11/2018: Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa.
Từ ngày 01/12/2018 đến nay: Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa.

1.2 Nhiệm vụ đảm nhiêm:

a) Phụ trách chung; lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn diện các mặt công tác theo quy định tại Quyết định số 3323/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa;
b) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thi đua khen thưởng, kỷ luật và công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan.
c) Trực tiếp chỉ đạo các phòng: Kế hoạch - Tổng hợp; Kế Toán; Quản lý dự án 1 và trực tiếp chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập và đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.
d) Chủ tài khoản cơ quan.

2. Ông Phạm Văn Hòa - Phó Giám đốc

2.1 Tiểu sử tóm tắt

 - Tháng 08/1998 đến tháng 11/1999: Cán bộ kỹ thuật - Đội nền mặt đường III Công ty đường 122 Tổng Công ty XDCT Giao thông I.
- Tháng 12/1999 đến tháng 12/2002: Cán bộ kỹ thuật - Công ty CP xây dựng công trình 505 Tổng Công ty XDCT Giao thông V.
- Tháng 01/2003 đến tháng 5/2007: Cán bộ QLDA Ban QLDA các công trình Trọng điểm Khánh Hòa.
- Tháng 6/2007 đến tháng 12/2010: Phó phòng QLDA 1 Ban QLDA các công trình Trọng điểm Khánh Hòa.
- Tháng 01/2011 đến tháng 12/2015: Phụ trách phòng QLDA1 Ban QLDA các công trình Trọng điểm Khánh Hòa.
- Tháng 01/2016 đến nay: Trưởng phòng QLDA 1 Ban QLDA các công trình Trọng điểm Khánh Hòa nay là Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa.

2.2 Nhiệm vụ đảm nhiệm

a) Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực:
- Công tác quản lý chất lượng, kỹ thuật các dự án đầu tư xây dựng.
- Công tác nghiệm thu khối lượng các dự án đầu tư xây dựng.
- Công tác thẩm định (Kết quả khảo sát; thiết kế; dự toán; hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu; các hồ sơ khác thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của Ban).
- Công tác kế hoạch vốn của các dự án hàng năm.
- Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các dự án.
b) Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách công tác Thi đua - Khen thưởng và công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan.
c) Thực hiện những công việc khác do Giám đốc phân công.
d) Phụ trách, theo dõi hoạt động các phòng: Quản lý dự án 1; Kế hoạch - Tổng hợp.
Liên Kết Website

hotline

logo lich lam viec cua ban

logo hinh anh hoat dong v5

Untitled 2

CSDLVBPL.png (29 KB)

CSDLVBPL

cchc1

cai-cach-hanh-chinh.png (83 KB)

DVCQG

Quydinhhanhchinh

mua-sam-cong.png (67 KB)

nhac-viec.png (218 KB)

ckns.jpg (29 KB)

mail-cong-vu.png (36 KB)

kntc.png

lay y kien gop y

dvkb.png (187 KB)

hoidapr.png (187 KB)

TTHCM

Hoa Binh

Lịch Làm việc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây