Thông qua 02 Quy chế cơ bản tại Hội nghị CBVC năm 2020

Thông qua 02 Quy chế cơ bản tại Hội nghị CBVC năm 2020

 •   19/01/2021 09:10:00 AM
 •   Đã xem: 206
 •   Phản hồi: 0
      Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020 đã được tổ chức vào ngày 28/12/2020 và đã thống nhất giữ nguyên 28 quy định, quy chế quy trình nội bộ; đang trình UBND tỉnh phê duyệt 01 Quy chế phối hợp; sửa đổi bổ sung 02 Quy chế (Chi trả lương và phân phối thu nhập tăng thêm)  
 
Công nhận kết quả kỳ xét tuyển viên chức đối với 02 trường hợp đặc biệt

Công nhận kết quả kỳ xét tuyển viên chức đối với 02 trường hợp đặc biệt

 •   13/10/2020 03:16:00 AM
 •   Đã xem: 766
 •   Phản hồi: 0
          Thực hiện Kế hoạch số 462/KH-DAGT ngày 30/6/2020 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020; Quyết định số 485/QĐ-DAGT ngày 06/7/2020 về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức đối với các trường hợp đặc biệt; Quyết định số 521/QĐ-DAGT ngày 20/7/2020 về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức đối với các trường hợp đặc biệt.
 
Quyet dinh

Triển khai xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến

 •   13/08/2020 03:06:00 AM
 •   Đã xem: 721
 •   Phản hồi: 0
        Thực hiện Quyết định số 423/QĐ-DAGT ngày 15/6/2020 và Quyết định số 446/QĐ-DAGT ngày 24/6/2020 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa. Để có cơ sở tham mưu cho Lãnh đạo Ban nhận xét, đánh giá và công nhận sáng kiến của công chức, viên chức, người lao động được lựa chọn là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 
 
Quyet dinh

Triển khai thực hiện Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

 •   17/06/2020 05:02:00 AM
 •   Đã xem: 710
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh Hòa, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 423/QĐ-DAGT ngày 15/6/2020 về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng.
 
Quyet dinh

Triển khai thực hiện Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

 •   16/06/2020 10:32:00 PM
 •   Đã xem: 706
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh Hòa, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 423/QĐ-DAGT ngày 15/6/2020 về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng.
 
Rà soát, hoàn thiện và công bố công khai các quy định, quy chế nội bộ của Ban.

Rà soát, hoàn thiện và công bố công khai các quy định, quy chế nội bộ của Ban.

 •   19/12/2019 01:56:00 AM
 •   Đã xem: 669
 •   Phản hồi: 0
Để kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban QLDA đầu tư xây dựng các CT Giao thông tỉnh Khánh Hoà theo Quyết định số 4053/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh KH. Ban QLDA đầu tư xây dựng các CT Giao thông đã tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định, quy chế nội bộ đúng với các quy định mới được ban hành, đồng thời phù hợp với tình hình hoạt động thực tế tại Ban.
Giới thiệu

Giới thiệu về Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông

1.Vị trí pháp lý: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa tiền thân là Ban quản lý dự án các Công trình Trọng điểm được thành lập theo Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 09/7/2002 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Tháng 12/2016, UBND tình Khánh Hòa  ban hành Quyết định...

hotline

logo lich lam viec cua ban

logo hinh anh hoat dong v5

Untitled 2

CSDLVBPL.png (29 KB)

CSDLVBPL

cchc1

cai-cach-hanh-chinh.png (83 KB)

DVCQG

Quydinhhanhchinh

mua-sam-cong.png (67 KB)

nhac-viec.png (218 KB)

ckns.jpg (29 KB)

mail-cong-vu.png (36 KB)

kntc.png

lay y kien gop y

dvkb.png (187 KB)

hoidapr.png (187 KB)

TTHCM

Hoa Binh

Lịch Làm việc

Liên Kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây