Quá trình hình thành và phát triển của Ban QLDA ĐTXD các CT Giao thông

       I. Quá trình hình thành và phát triển
       Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa, tiền thân là Ban QLDA các công trình Trọng điểm Khánh Hòa, được thành lập tại Quyết định số 2271/QĐ-UB ngày 09/7/2002 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Ban QLDA các công trình Trọng điểm; Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 11/9/2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn tổ chức Ban QLDA các công trình Trọng điểm tỉnh Khánh Hòa.
       Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 4053/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 về việc đổi tên Ban QLDA các công trình Trọng điểm Khánh Hòa thành Ban QLDA các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức.
       Cơ cấu tổ chức của Ban gồm có: Giám đốc; Phó Giám đốc và 05 phòng chuyên môn nghiệp vụ (phòng Kế hoạch - Tổng hợp, phòng Kế toán, phòng QLDA 1, phòng QLDA2 và phòng Kỹ thuật thẩm định).
       II. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
       1. Chức năng
        Làm Chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách do người quyết định đầu tư giao; tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư, Ban QLDA theo quy định của Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan; thực hiện các chức năng khác do người quyết định thành lập Ban QLDA giao.
      2. Nhiệm vụ và quyền hạn
      a) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư: Lập trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hàng năm; tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng; các nhiệm vụ thực hiện dự án; các nhiệm vụ kết thúc xây dựng; các nhiệm vụ quản lý tài chính; các nhiệm vụ giám sát, đánh giá và báo cáo.
      b) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án: Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý dự án thuộc lĩnh vực giao thông theo quy định tại điều 66 và điều 67 của Luật Xây dựng; phối hợp hoạt động với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án để đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường; thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án khác do người quyết định đầu tư , chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện.
      c) Nhận ủy thác QLDA theo hợp đồng ký kết với các Chủ đầu thư khác khi được yêu cầu, phù hợp với năng lực hoạt động của mình.
      d) Giám sát thi công xây dựng công trình khi đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật.
      III. Các dự án do Ban làm Chủ đầu tư hiện nay
      - Dự án Đường Cất hạ cánh số 02 - Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh.
      - Dự án Bắc Hòn Ông.
      - Dự án Nâng cấp đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (đoạn 1 từ đường Trần Phú đến đường Bến Chợ).
      - Dự án Hương lộ 39 (giai đoạn 1, giai đoạn 2).
      - Dự án Đường Tỉnh lộ 3.
      IV. Các dự án BT
      -Dự án Đường vành đai kết nối Nút giao thông Ngọc Hội (nhánh phía Nam, nhánh phía Bắc).
      -Dự án Nút giao thông Ngọc Hội.
      -Dự án Trụ Ăng ten và Trụ sở làm việc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Khánh Hòa.
      V. Các dự án Ban nhận ủy thác và Tư vấn QLDA
      - Đường vào Khu mộ bác sĩ Yersin.
      - Cầu Hoàng Quốc Việt.
      - Khu tái định cư Thị trấn Khánh Vĩnh
      - Hệ thống cung cấp nước sạch Thị trấn Khánh Vĩnh
      - Đường vành đai Thị trấn Khánh Vĩnh.
      - Xây dựng mới hệ thống cấp nước sinh hoạt các xã cánh Bắc.
      
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây