Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật kỷ cương hành chính và hoạt động công vụ năm 2020.

Thứ hai - 15/06/2020 01:03
          Thực hiện theo Kế hoạch số 383/KH-DAGT ngày 01/6/2020 về việc kiểm tra, giám sát chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020; Kế hoạch số 347/KH-DAGT ngày 15/5/2020 của Ban về việc kiểm tra hoạt động công vụ năm 2020, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa đã thành lập Tổ kiểm tra, giám sát do ông Trần Văn Quý (Phó giám đốc Ban) làm Tổ trưởng tiến hành kiểm tra đối với 05 phòng nghiệp vụ thuộc Ban về công tác kỷ luật kỷ cương hành chính và hoạt động công vụ.
Thong bao
Thong bao
            Qua kết quả kiểm tra giám sát, nhìn chung công chức, viên chức và người lao động thuộc Ban luôn thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của Ban và Quy định Văn hóa công vụ; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính Phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp; Kế hoạch số 10316/KH-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Nội dung kiểm tra, giám sát còn chú trọng đến việc thực hiện Quy định Văn hóa công vụ nội bộ Ban tại Quyết định số 582/QĐ-DAGT ngày 05/8/2019; các nội dung kiểm tra theo Công văn số 3572/UBND-TH ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị thực hiện kế hoạch kiểm tra hoạt động công vụ. Đồng thời tăng cường công tác rà soát, kiểm tra tại nội bộ đơn vị theo các nội dung được nêu tại Kế hoạch số 10316/UBND-TH ngày 06/12/2016 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Kế hoạch số 6861/KH-UBND ngày 12/7/2019 về việc triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ; Kế hoạch số 9499/KH-UBND ngày 23/9/2019 về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ...
Kết quả kiểm tra: 100% công chức, viên chức và người lao động thuộc Ban thực hiện nghiêm túc Quy định Văn hóa công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không có trường hợp vi phạm kỷ luật; chấp hành nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".   
Thu Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu

Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của Lãnh đạo Ban

TIỂU SỬ  TÓM TẮT LÃNH ĐẠO BAN Họ và tên lãnh đạo Chức vụ Đặng Hữu Tài Giám đốc Phạm Văn Hòa Phó Giám đốc     1. Ông Đặng Hữu Tài - Giám đốc 1.1 Tiểu sử tóm tắt:  - Từ tháng 9/1993 đến tháng...

hotline

logo lich lam viec cua ban

logo hinh anh hoat dong v5

Untitled 2

CSDLVBPL.png (29 KB)

CSDLVBPL

cchc1

cai-cach-hanh-chinh.png (83 KB)

DVCQG

Quydinhhanhchinh

mua-sam-cong.png (67 KB)

nhac-viec.png (218 KB)

ckns.jpg (29 KB)

mail-cong-vu.png (36 KB)

kntc.png

lay y kien gop y

dvkb.png (187 KB)

hoidapr.png (187 KB)

TTHCM

Hoa Binh

Lịch Làm việc

Liên Kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây