Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Thứ tư - 12/02/2020 20:17
Để thực hiện công tác Phòng chống tham nhũng gắn với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về Phòng chống tham nhũng từ năm 2018 đến 2020 theo Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính Phủ, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch công tác Phòng chống tham nhũng năm 2020 tại Quyết định số 81/QĐ-DAGT ngày 10/02/2020.
Thực hiện theo Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch công tác Phòng chống tham nhũng năm 2020 tại Quyết định số 81/QĐ-DAGT ngày 10/02/2020, nhằm  tiếp tục triển khai tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ Ban nắm bắt đầy đủ các nội dung của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2008 và năm 2012; Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng; nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Quyết định số 2507/QĐ-UBND ngày 02/10/2009 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Kết luận số 10- KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 01/3/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 074/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và các văn bản quy định mới của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

Nâng cao nhận thức và hành động của công chức, viên chức và người lao động trong Ban về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sinh hoạt và trong công tác; công khai, minh bạch trong các hoạt động chung  của Ban; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác của viên chức và người lao động; minh bạch tài sản thu nhập; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác kiểm tra giữa các phòng thuộc Ban việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác Phòng chống tham nhũng; đồng thời tăng cường vai trò của Ban Thanh tra Nhân dân trong việc kiểm tra thực hiện các quy chế của Ban đã ban hành.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu

Giới thiệu về Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông

1.Vị trí pháp lý: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa tiền thân là Ban quản lý dự án các Công trình Trọng điểm được thành lập theo Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 09/7/2002 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Tháng 12/2016, UBND tình Khánh Hòa  ban hành Quyết định...

hotline

logo lich lam viec cua ban

logo hinh anh hoat dong v5

Untitled 2

CSDLVBPL.png (29 KB)

CSDLVBPL

cchc1

cai-cach-hanh-chinh.png (83 KB)

DVCQG

Quydinhhanhchinh

mua-sam-cong.png (67 KB)

nhac-viec.png (218 KB)

ckns.jpg (29 KB)

mail-cong-vu.png (36 KB)

kntc.png

lay y kien gop y

dvkb.png (187 KB)

hoidapr.png (187 KB)

TTHCM

Hoa Binh

Lịch Làm việc

Liên Kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây